Rijaliti i uticaji na decu

U tekstu je prikazan uticaj koji sadržaji emitovani preko formalnih programa mogu imati na javno mnjenje i ponašanje dece i mladih, ali i društva u celini. Napravljeno je poređenje programskih radijskih politika u Americi tokom 1930tih i 1940tih godina i Srbiji (tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji) u istom periodu.

Vaspitanje i obrazovanje dece

Vaspitanje dece kao pojava je uvek više bilo povezano sa kulturom i društvenim normama određene zajednice nego što je bilo stvar čisto psiholoških metoda vaspitanja. Metode su pokazivale put, da, ali su ciljevi vaspitanja bili društveno uslovljeni i relevantni za onu zajednicu u kojoj se vaspitanje kao pojava odvijalo. Šta želimo vaspitanjem da postignemo - ličnost sa kakvim osobinama - u biti je duboko filozofsko pitanje povezano sa ciljevima i etikom.

Đorđe Balašević i škola

Nastavnica matematike iz srednje škole u koju je išao jedan od najpoznatijih tekstopisaca i autora, Djordje Balašević, čuva vežbanku u kojoj je Dordje Balašević, kao tadašnji đak umesto zadataka napisao stihove1. U jednom od intervjua Djordje Balašević je podelio detalj iz njegove biografije: rekao da je izbačen iz gimnazije, jer je nakon napravljenih 80 neopravdanih... Continue Reading →

Ja sam ti, ja sam KOLO….

"Ja sam glas tvog DNK, ja sam ti, ja sam KOLO" naziv je dokumentarnog filma koji prikazuju nacionalnu tradicionalnu igru kao jedan od važnih segmenata kulturnog nasleđa, a samim tim i konstitutivan deo društvenog i ličnog identiteta. Iako je složeno govoriti o bilo kakvom identitetu u društvu koje je u svojoj istoriji imalo toliko naziva,... Continue Reading →

Pedagog i pedagogija kao nauka

Iako proučava različite kontekste odrastanja deteta, pedagogija se nikada nije definisana kao nauka o odnosima, interakcijama koje dete uspostavlja sa svojom sredinom tokom odrastanja. Da li je to perspektiva koja se podrazumeva, ili ipak, ne?

Folklor – ples kao kolektivna molitva

U čemu se ogleda potreba čoveka da igra, pleše? Zašto je igra, kao kombinacija različitih pokreta važna iz perspektive ličnog funkcionisanja i zašto je bila važna različitim zajednicama koje su je prenosile kroz kulturno nasleđe?

Website Built with WordPress.com.

Up ↑