Rijaliti

U tekstu je prikazan uticaj koji sadržaji emitovani preko formalnih programa mogu imati na javno mnjenje i ponašanje dece i mladih, ali i društva u celini. Napravljeno je poređenje programskih radijskih politika u Americi tokom 1930tih i 1940tih godina i Srbiji (tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji) u istom periodu.

Vaspitanje i obrazovanje dece

Vaspitanje dece kao pojava je uvek više bilo povezano sa kulturom i društvenim normama određene zajednice nego što je bilo stvar čisto psiholoških metoda vaspitanja. Metode su pokazivale put, da, ali su ciljevi vaspitanja bili društveno uslovljeni i relevantni za onu zajednicu u kojoj se vaspitanje kao pojava odvijalo. Šta želimo vaspitanjem da postignemo - ličnost sa kakvim osobinama - u biti je duboko filozofsko pitanje povezano sa ciljevima i etikom.

Ja sam ti, ja sam KOLO….

"Ja sam glas tvog DNK, ja sam ti, ja sam KOLO" naziv je dokumentarnog filma koji prikazuju nacionalnu tradicionalnu igru kao jedan od važnih segmenata kulturnog nasleđa, a samim tim i konstitutivan deo društvenog i ličnog identiteta. Iako je složeno govoriti o bilo kakvom identitetu u društvu koje je u svojoj istoriji imalo toliko naziva,... Continue Reading →

Ples kao kolektivna molitva

U čemu se ogleda potreba čoveka da igra, pleše? Zašto je igra, kao kombinacija različitih pokreta važna iz perspektive ličnog funkcionisanja i zašto je bila važna različitim zajednicama koje su je prenosile kroz kulturno nasleđe?

Vaspitanje kulturom…ili kultura vaspitanja?

Kultura je neodvojiv deo svakog procesa socijalizacije i zato je prisutna u svakom pedagoškom delovanju. Ipak, ona je kao pojam našla posebno mesto u okvirima jednog od pedagoških pravaca utičuči na njegovo konstituisanje. Predstavljamo vam kulturnu pedagogiju.

Ko je muzejski pedagog?

Tekst se bavi analizom muzeja kao mesta za učenje i načinima na koji se okruženje (artefakti, prostor) u muzeju treba planirati i programirati kako bi se omogućilo učenje i autentična iskustva posetilaca.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑