O blogu i autoru

O BLOGU

Blog je nastao sa ciljem promišljanja izvornih pitanja nauke o vaspitanju: kako podržati dete (i sebe u konteksu celoživotnog učenja) na putu prepoznavanja, osvešćivanja i razvijanja suštine svog bića? Da li se i kako značenja smisla, suštine, autentičnosti i autonomije menjaju sa odrastanjem? Kakva je uloga znanja i saznanja u tom procesu?

I da li je vaspitno delovanje odraslih (kao namerni socijalni uticaj i interakcija sa određenim ciljem) uslovljeno “esencijom ili egzistencijom” bića ili mu pak prethodi?

O AUTORU

Simka Vukojević, master pedagog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Igrač narodne igre i neumorni istraživač narodnog stvaralaštva različitih naroda.

Svi tekstovi su zaštićeni autorskim pravom.

Kontakt

simka.vukojevic@gmail.com

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: