Ja sam ti, ja sam KOLO….

"Ja sam glas tvog DNK, ja sam ti, ja sam KOLO" naziv je dokumentarnog filma koji prikazuju nacionalnu tradicionalnu igru kao jedan od važnih segmenata kulturnog nasleđa, a samim tim i konstitutivan deo društvenog i ličnog identiteta. Iako je složeno govoriti o bilo kakvom identitetu u društvu koje je u svojoj istoriji imalo toliko naziva,... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑