Koje lekcije Nina nije naučila u filmu “Crni labud”?

Iako psihološki triler po žanru, film Crni labud (Black Swan) govori o odrastanju i unutrašnjim i spoljašnjim izazovima sa kojima se mladi suočavaju na putu formiranja identiteta, dostizanja zrelosti i autonomije. U tekstu je prikazana analiza filma iz pedagoško-psihološke perspektive, posmatrana u okvirima različitih situacija učenja i sadržaja onoga što glavni junaci jesu ili nisu naučili na putu odrastanja.

Zašto pedagoško savetovanje?

Osnova pedagoškog savetovanja se sastoji u transformaciji određene situacije u problem učenja i davanju odgovora na pitanje šta je potrebno da učenik nauči kako bi određen problem prevazišao? Šta u svom iskustvu učenik nije uspeo da savlada, koju vrstu podrške učenik traži i koja mu je potrebna? Na koje to pitanje učenik ne uspeva da pronađe odgovor?

Nastava na daljinu…i duge staze

U okolnostima kada je nastava morala da se organizuje kao nastava na daljinu, podrška nastavnicima je stizala sa različitih strana - formalnih i zvaničnih organa Ministarstva prosvete, strukovnih udruženja, organa medicine, svih organa na nivou ustanove (pedagoško-psihološke službe, različitih timova, uprave škole) i različitih neformalih centara koji razvijaju delatnost obrazovanja dece i mladih u nekom … Continue reading Nastava na daljinu…i duge staze

Pedagogija i antipedagogija

Vaspitanje se definiše kao očovečenje, proces nastanka čoveka kao individualnog i društvenog bića; ukupnost svih uticaja i aktivnosti onih koji vaspitavaju (društvo, porodica, pojedinac). Da li vaspitanje (kao socijalni uticaj) prethodi čoveku onakvim kakav mora biti ili je njime uslovljeno? Zašto se danas govori o krizi društva i pedagogije, u vremenu koje čini se nikada … Continue reading Pedagogija i antipedagogija