Rijaliti

U tekstu je prikazan uticaj koji sadržaji emitovani preko formalnih programa mogu imati na javno mnjenje i ponašanje dece i mladih, ali i društva u celini. Napravljeno je poređenje programskih radijskih politika u Americi tokom 1930tih i 1940tih godina i Srbiji (tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji) u istom periodu.

Website Built with WordPress.com.

Up ↑