Vaspitanje kulturom…ili kultura vaspitanja?

Kultura je neodvojiv deo svakog procesa socijalizacije i zato je prisutna u svakom pedagoškom delovanju. Ipak, ona je kao pojam našla posebno mesto u okvirima jednog od pedagoških pravaca utičuči na njegovo konstituisanje. Predstavljamo vam kulturnu pedagogiju.

Da li psihoanaliza može da pogreši?

U tekstu je prikazan primer uticaja radija kao nove tehnologije na javno mnjenje i stručnu javnost u Americi tokom 1930tih i 1940tih godina i napravljeno poređenje sa istim periodom u Srbiji (tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji).

Website Built with WordPress.com.

Up ↑